Ducatum logo

Finanse przedsiębiorstw

O firmie

Przyświeca nam jasno określony cel:
wspieramy Przedsiębiorców w wykorzystywaniu możliwości rozwoju i doskonalenia organizacji.

Dostarczamy:
⚫ wiedzę ⚫ praktykę ⚫ profesjonalizm ⚫ zaufanie ⚫ terminowość ⚫ skuteczność ⚫ elastyczność ⚫

Naszą specjalizacją jest obszar finansów przedsiębiorstw.


Stworzyliśmy DUCATUM, w odpowiedzi na ciągle rosnące potrzeby, znajdowania kreatywnych metod funkcjonowania oraz realizowania koncepcji innowacyjnych w ramach projektów unijnych.
Mając już doświadczenie w tych obszarach, skutecznie wspieramy naszych partnerów biznesowych i wskazujemy najefektywniejsze rozwiązania, doskonale rozumiejąc, iż rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, to dopiero fundament bezpieczeństwa finansowego firmy.

Organizacje już działające na rynku, zyskują dzięki DUCATUM nowe perspektywy i szerokie, fachowe spojrzenie, dzięki sporządzanym przez nasz zespół, raportom i analizom finansowo-ekonomicznym całego przedsiębiorstwa, czy konkretnych planowanych, lub prowadzonych przedsięwzięć.
Dla nowych firm, rozpoczynających działalność, oferujemy indywidualnie dostosowaną, fachową pomoc w organizacji oraz budowaniu „kręgosłupa” przedsiębiorstwa.

Reprezentujemy wieloletnią praktykę i wysokie kwalifikacje, zdobyte podczas realizacji finansowych projektów dla różnych organizacji biznesowych, działających zarówno
w obszarach produkcyjnych, usługowych, jak i doradczych.

Posiadamy wiedzę o mechanizmach funkcjonowania instytucji biznesowych oraz praktyczne umiejętności stosowania dopasowanych metod oraz narzędzi analitycznych
i organizatorskich. Jesteśmy fachowcami w swojej dziedzinie, kierującymi się konsekwencją w postępowaniu i aktywnością w działaniach. Współpracując z naszymi Klientami, koncentrujemy się na stwarzaniu optymalnych i efektywnych warunków, osiągania wspólnie ustalonych celów.

Oferta

W DUCATUM stwarzamy szeroki wachlarz możliwości
– budujemy ofertę właśnie dla Ciebie i Twojego biznesu.

Poprzez indywidualne podejście, bieżącą komunikację oraz dopasowanie do każdego Klienta, rzetelnie i odpowiedzialnie wspieramy sukces biznesowy.

Partnerom biznesowym, zapewniamy wszechstronne wsparcie oraz pomoc w zakresie:
⚫ księgowości
⚫ kadr i płac
⚫ przeprowadzenia raportów i analiz finansowych
⚫ projektowania mechanizmów i procesów doskonalących działalność organizacji
⚫ pozyskiwania, wdrażania oraz zarządzania innowacjami
⚫ doradztwa dotyczącego funduszy oraz projektów unijnych
⚫ rozliczania realizowanych projektów unijnych

Ponieważ wyjątkowo ważne są dla nas komfort i ochrona naszych Klientów, dlatego korzystamy z pewnych narzędzi oraz rozwiązań informatycznych, zapewniając poufność oraz bezpieczeństwo informacji.

Zapraszamy do współpracy!

Na podstawie bezpośredniej rozmowy ze Zleceniodawcą, przedstawimy najlepsze warianty oferty i wyjaśnimy, znaczenie oraz praktyczne zastosowanie przygotowanych rozwiązań.
Na wycenę oferty usług DUCATUM wpływają:
⚫ wymiar zlecenia
⚫ rodzaj i wielkość przedsiębiorstwa
⚫ forma księgowości oraz rozliczeń podatkowych
⚫ liczba i rodzaj dokumentów księgowych

Partnerzy biznesowi

Strona w przygotowaniu...

Kontakt

biuro@ducatum.pl

DUCATUM Spółka z o.o.
ul. Szelągowska 49
61-626 Poznań

NIP: 9721248887
KRS: 0000529626
wysokość kapitału zakładowego - art. 206 § 1 k.s.h 5.000,00 zł